Jesteś tutaj > Aktualności Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywni na rynku pracy!"
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021. Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia logotyp Fundacji Heros. Opublikowano dn. 08-11-2021

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywni na rynku pracy!"

Projekt „Aktywni na rynku pracy!” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 90 osób (45K, 45M) zamieszkujących obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi w następujących gminach województwa lubelskiego:
 •     miasto Lublin,
 •     Bełżyce,
 •     Bychawa,
 •     Głusk,
 •     Jabłonna,
 •     Jastków,
 •     Konopnica,
 •     Niedrzwica Duża,
 •     Strzyżewice,
 •     Wólka,
 •     Łęczna,
 •     Milejów,
 •     Świdnik,
 •     Piaski,
 •     Mełgiew,
 •     Niemce,

poprzez udział w programie obejmującym kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 40 Uczestników Projektu i zdobycie kwalifikacji lub kompetencji przez 65 Uczestników Projektu. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.12.2022 r.


Grupę docelową projektu stanowią:

 

 •     Osoby bierne zawodowo,
 •     Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 •     Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 •     Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby bez doświadczenia zawodowego,
 •     Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 •     Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  (co najmniej 50% GD).

 

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 

 •     Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji,
 •     Praca socjalna – kontrakty socjalne,
 •     Umowa na wzór kontraktu socjalnego,
 •     Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 •     Indywidualne poradnictwo prawne,
 •     Indywidualne doradztwo zawodowe,
 •     Trening kompetencji psychospołecznych w ramach PAL,
 •     Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 •     Staże zawodowe,
 •     Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

 

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 

 •     stypendium szkoleniowe,
 •     stypendium stażowe,
 •     poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 •     zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 •     materiały szkoleniowe,
 •     wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.Wartość projektu: 1 654 677,60 zł

Kwota dofinansowania: 1 406 475,96 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Z. Krasińskiego 2/12, 20-709 Lublin

tel. 735 398 798

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji