Jesteś tutaj > Aktualności LXIV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30 listopada 2022 r.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021. Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Herb Gminy Bełżyce z czarnym napisem: SESJA RADY MIEJSKIEJ, pod spodem napis koloru szarego Gmina Bełżyce Opublikowano dn. 23-11-2022

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30 listopada 2022 r.

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30 listopada 2022 roku (środa), o godz. 13:00, w Sali Audytoryjnej im. "Szlamianki" Weisbrota Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach.
 5. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach.
 9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżyce za rok szkolny 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/585/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/586/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżyce na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Bełżyce w 2023 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.
 18. Stopień realizacji inwestycji gminnych prowadzonych w 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/103/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Bełżyc.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 1, działka nr 1042/15, obręb Bełżyce – Centrum).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 5, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 6, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 7, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 8, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 9, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 10, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 11, działka nr 1042/17, obręb Bełżyce – Centrum).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 67, działka nr 635, obręb Bełżyce – Centrum).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 80, działka nr 635, obręb Bełżyce – Centrum).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 83, działka nr 635, obręb Bełżyce – Centrum).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 123, działka nr 635, obręb Bełżyce – Centrum).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 1, działka nr 2/61, obręb Babin).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Bełżyce (garaż nr 2, działka nr 2/61, obręb Babin).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Statutowo Regulaminowej.
 35. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Bełżycach za 2021 rok.
 36. Interpelacje i zapytania.
 37. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Grzegorz Kamiński

 

 

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji