Jesteś tutaj > Gmina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes

Program Ochrona Zabytków

Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego”

Informujemy, że Gmina Bełżyce przeprowadziła - Remont mogiły żołnierza AK Stanisława Zięby ps. ,,Tygrys” położonej na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Matczynie.

W ramach przeprowadzonych prac, płyty z konglomeratu z których wykonany był poprzedni pomnik zastąpiono granitowymi. Zamontowano nową tablicę informacyjną z napisem i wizerunkiem Polskiego Orła Wojskowego. Natomiast teren dookoła mogiły obłożono kostką granitową. Prace wykonał Pan Witold Marcewicz - Pracownia Artystyczno-Kamieniarska w Bełżycach.

Remont sfinansowany został z funduszy własnych Gminy Bełżyce oraz  środków otrzymanych w ramach Programu Rządowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, kwota dotacji wyniosła 20 000,00 zł.

Opisana mogiła jest grobem wojennym, spoczywa w niej Stanisław Zięba żołnierz Armii Krajowej ps. ,,Tygrys”, który poległ dn. 29.08.1943 r. w samotnej walce z Niemcami na terenie Gminy Wojciechów. W miejscu jego śmierci znajduje się obecnie pamiątkowy krzyż z obeliskiem.

Grafika przedstawia wyremontowany nagrobek, w tle widać inne nagrobki znajdujące się na cmentarzu. Na czarnej płycie marmurówej znajduje się srebrny napis Świętej Pamięci Stanisław Zięba pseudonim "Tygrys" lat 20 Żołnierz Armii Krajowej poległ 29 sierpnia 1943 r. w walce z niemieckimi żołnierzami w Kolonii Ignaców.

 

 


Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie : Babin, kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (Krucyfiks Babiński) (krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r.): prace konserwatorskie  i restauratorskie.

 

Grafika przedstawia po lewej stronie flagę Polski, zaś po prawej stronie znajduje się godło Polski.

Uprzejmie informuję, że Gmina Bełżyce w dniu 08.09.2023 r. podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zadanie pn. ,,Babin, kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (Krucyfiks Babiński) (krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r.): prace konserwatorskie  i restauratorskie”. Wartość dofinansowania wyniosła 128 985,40 zł.

Dotację celową na powyższe zadanie przekazał również Lubelski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, na podstawie umowy z dnia 12.06.2023 r., wartość dofinansowania wyniosła 28 612,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 163.999,30 zł różnicę pokryje ze środków własnych Gmina Bełżyce.

Zadanie obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku. 

Przedmiotowa kapliczka znajduje się w miejscowości Babin, została wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/1121, na pamiątkowej, kamiennej tablicy widnieje napis: ,,TA FIGURA WY STAWIONA R. 1664 REPERACYIA TEI FIGURY Z DODAN SZTACHET I KAPLICE  R 1841”. Według źródeł historycznych krzyż był pierwotnie usytuowany przy gościńcu, stał naprzeciwko frontu dawnego dworu właścicieli Babina Pszonków, tam również znajdował się pierwszy ośrodek dworski. Krzyż został ufundowany przez Adama Pszonkę ostatniego właściciela Babina z rodu, słynnych założycieli tzw. Rzeczypospolitej Babińskiej.  Ideą założycieli tego państwa było wyśmiewanie polskich wad narodowych. Przebywało tutaj wiele znanych w tamtym czasie osób m. in. Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Jan Zamojski, Jerzy Ossoliński, Potoccy, Radziwiłowie, Zborowscy. To  humorystyczne stowarzyszenie funkcjonowało ponad sto lat.

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji