Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

NAZWA SPRAWY:
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok. nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).
  2. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł, wnoszona jest gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010.

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 ze zmianami).


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji