Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Wydanie zaświadczenie o przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 30.06.2011 r. przez Burmistrza Bełżyc
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenie o przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 30.06.2011 r. przez Burmistrza Bełżyc

NAZWA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 30.06.2011 r. przez Burmistrza Bełżyc.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Bełżycach Wydział Organizacyjny
ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce (Punkt Obsługi Klienta, parter)
w godz. od 7.30 do 15.30.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Wpłat można dokonać na konto:

Urząd Miejski w Bełżycach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie

47 8685 0001 0020 1902 2000 0010

 

lub w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul.Lubelska 3 (parter) w godz. od 8.00 do 14.00.

ODWOŁANIE:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (ul. Tomasza Zana 38C) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc.

DO POBRANIA:

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji