Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Zagospodarowanie przestrzenne Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nazwa usługi:
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Osoba ubiegająca się o zmianę w planie może samodzielnie napisać wniosek, podając w nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru oraz cel i zakres wnioskowanej zmiany. Może również skorzystać z druku, który jest dostępny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój nr 11 tel. 81 517-28-91
  2. Załącznik:

    • W celu precyzyjnego określenia położenia terenu prosimy o załączenie mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej z zaznaczeniem obszaru, którego wniosek dotyczy.
      Dokumenty te nie są jednak wymagane.

 

Opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635):
nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosków i załączników

Termin załatwienia sprawy:
Nie określa się. Czynności organu w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach - I piętro, pokój nr 11

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Dokumenty do pobrania:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji