Jesteś tutaj > Aktualności Centrum Usług Społecznych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Zdjęcie uczestników spotkania Opublikowano dn. 20-11-2020

Centrum Usług Społecznych

20 listopada 2020 r. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka podpisał porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy przy powstaniu i testowaniu Modelu Centrum Usług Społecznych w województwie lubelskim na terenie powiatu lubelskiego w gminie Bełżyce.

Porozumienie zostało zawarte z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim i Starostą Lubelskim Zdzisławem Antoniem. Przy podpisywaniu również byli obecni dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko, powiatu - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Figarski i Anna Ostasz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bełżyce oraz Sekretarz Województwa Lubelskiego Róża Dyrka.

 

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne w formie Centrum Usług Społecznych. Zwiększą one dostęp dla wszystkich mieszkańców do tego rodzaju usług, a samorządom gminnym umożliwią trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców.


W ramach ogłoszonego konkursu w ramach pilotażu jedynie 30 samorządów gminnych w Polsce, w tym Gmina Bełżyce, otrzyma środki na realizacje tego ważnego rozwiązania w rozwoju polityki społecznej.


Burmistrz Bełżyc w tym celu powoła Zespół Sterujący, który będzie realizował te zadania. Korzyścią dla innych samorządów gminnych i powiatowych z terenu województwa lubelskiego będzie możliwość korzystania z wizyt studyjnych, konferencji, czy seminariów realizowanych w ramach tzw. ,,dobrych praktyk”.
„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” to innowacyjny projekt w obszarze usług społecznych, w ramach którego powstanie Centrum Usług Społecznych, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość całkowita projektu wynosi: 3 094 339,50 zł .Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów.


Ponadto Gmina Bełżyce we współpracy finansowej z Powiatem Lubelskim, którego instytucje także mieszczą się w obiekcie, zamierza przeznaczyć fundusze z budżetu na przebudowę samego budynku przy ul. Fabrycznej 2B. W ten sposób poprawi jego dostępność i funkcjonalność.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji