Jesteś tutaj > Strona główna
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Obrazek przedstawia klaps filmowy
Transmisja Sesji Rady Miejskiej - Portal
Grafika przedstawia zdjęcie rodziny, kobiety i mężczyzny oraz dziecka.
Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Najnowsze aktualności DRUKUJ ZAPISZ

Grafika zawiera herb Gminy Bełżyce oraz napis koloru żółtego Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 21-03-2023

Informacja dla Uczestników Projektu „OZE w Gminie Bełżyce”.

Zapraszamy do podpisywania aneksów do umów w ramach projektu „OZE w Gminie Bełżyce”.

Czytaj dalej
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, po prawej stronie Godło Polski. Poniżej po środku znajduje się godło Polski z napisem poniżej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Po środku znajduje się czarny napis następującej treści: RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023
Opublikowane dn. 20-03-2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023

Gmina Bełżyce informuje, iż przystąpiła do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole i w domu” – na lata 2019-2023 – edycja 2023.

Czytaj dalej
Grafika przedstawia na środku herb Gminy Bełżyce, a poniżej czarny napis Informacja Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 16-03-2023

Informacja dotycząca wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!!!!

Czytaj dalej
Grafika przedstawiająca zdjęcie lisa
Opublikowane dn. 14-03-2023

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Czytaj dalej
Grafika zawiera loga unijne, od lewej Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, po środku flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, po prawej flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny. Po środku czarny napis: Dostępny samorząd - granty.
Opublikowane dn. 09-03-2023

Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bełżycach

Gmina Bełżyce realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bełżycach i jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w...

Czytaj dalej
Grafika przedstawia na środku herb Gminy Bełżyce, a poniżej czarny napis Informacja Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 08-03-2023

Gmina Bełżyce zrealizowała projekt pn. „OZE w Gminie Bełżyce”

Projekt współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W wyniku...

Czytaj dalej
Grafika zawiera herb Gminy Bełżyce, pośrodku żółty napis Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 07-03-2023

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Burmistrz Bełżyc zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,...

Czytaj dalej
Grafika zawiera herb Gminy Bełżyce, po prawej stronie żółty napis Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 01-03-2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację...

Czytaj dalej
Przejdź do wszystkich aktualności
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Opieka wytchnieniowa
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Grafika zawiera logo CEEB
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Grafika zawiera logo programu Czyste powietrze.
Program Czyste Powietrze
Grafika przedstawia znaki dostepności.
Dostępny samorząd - granty