Jesteś tutaj > Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Logo Powiatu Lubelskiego. Sygnet ma formę uproszczonej korony królewskiej koloru czerwonego, którą odczytujemy w pierwszym wrażeniu. Jest to motyw zaczerpnięty bezpośrednio z herbu powiatu, nawiązujący do historii regionu oraz symbolizujący obiekty historyczne (20 zespołów pałacowych i dworskich). Pod spodem znajduje się czarny napis Powiat Lubelski. Opublikowano dn. 30-08-2023

Nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujmy, że zgodnie z zawartymi porozumieniami - Powiat Lubelski we współpracy z Urzędem Miejskim w Bełżycach będzie świadczył w 2023 r. nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Termin porady ustalany jest tak jak dotychczas telefonicznie pod nr (81) 52 86 714 lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

 
ZMIANA SIEDZIBY PUNKTU NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH OD 1 SIERPNIA 2022
 
Urząd Miejski w Bełżycach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku zmianie ulegnie siedziba punktu nieodpłatnych porad prawnych.
Porady prawne odbywać się będą w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, piętro pierwsze.
Dni i godziny otwarcia pozostają bez zmian.
Jednocześnie przypominam, że porady odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714,
e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/

W związku ze zmieniającą się sytuację epidemiczną, zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz mając na uwadze bieżącą sytuację w zakresie potrzeby zapewnienia poradnictwa dla osób uciekających z Ukrainy, uprzejmie informuję że od 14 marca 2022 r. uruchomione zostają porady osobiste w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubelskiego (porady będą się odbywać według dotychczasowego harmonogramu - w załączeniu).

Jednocześnie przypominam, że porady odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714, e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie powyższych informacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na stronach internetowych Państwa jednostek oraz jednostek organizacyjnych, a ponadto przygotowanie udostępnionych przez Państwo lokali do udzielania osobistych porad z uwzględnieniem odpowiednich warunków sanitarnych.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z jednoczesną prośbą o każdorazowe przekazywanie informacji w zakresie potrzeby rozszerzenia zakresu świadczonych porad lub wydłużenia godzin funkcjonowania punktów.
Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.
Ponadto pragnę wskazać, że Pan Arkadiusz Bereza Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaoferował dodatkową pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy poprzez kontakt pod adresem e-mail: ua@oirp.lublin.pl oraz poprzez całodobowy numer telefonu +48 518 777 025 pod który można wysłać SMS z prośbą o kontakt z prawnikiem również w języku ukraińskim.


Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

 

 

Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

  • Punkt Nr 1 w m. Wysokie – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
  • Punkt Nr 2 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Bychawa, Strzyżewice,
  • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Wojciechów;
  • Punkt Nr 4 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
  • Punkt Nr 5 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
  • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacjom pozarządowym, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w systemie NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w systemie NPO) możliwość osobistego umówienia terminu porady.
Poradę można umówić m.in. poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/
Informacje o organizacji poradnictwa na terenie Powiatu Lubelskiego będą udostępniane na stronie internetowej https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
 
HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ROK 2023:

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji