Jesteś tutaj > Ochrona środowiska Gospodarka odpadami Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 87 z późn.zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1155 z późn.zm.)

 

W jaki sposób pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

 

 • Mieszkańcy gminy Bełżyce mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bełżycach, ul. Przemysłowa 26, 24 - 200 Bełżyce prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 oraz w soboty w godzinach 900 - 1300.  (Szczegółowe informacje i godziny otwarcia punktu dostępne są w zakładce Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bełżycach).
 •  Dwa razy do roku (w okresie wiosennym i letnim) Gmina Bełżyce organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w porozumieniu z firmą EKOLAND Sp. z o.o., ul. M.J. Piłsudskiego 12/3, 23 - 200 Kraśnik. Zbiórka ta odbywa się w systemie objazdowym w formie tzw.: "wystawki".

 

Inne sposoby:

 • Kupując nowy sprzęt, zużyty tego samego rodzaju można zostawić w sklepie. Od dnia 01 lipca 2006 roku sprzedawca  detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

W myśl zapisów art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1155 z późn.zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do puntu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu - do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 w/w ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: (biorę nowe - zostawiam stare, np.: przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

 • Oddając sprzęt do naprawy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

 

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1155 z późn.zm.).

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 87 z póżn. zm.) Burmistrz Bełżyc informuje o znajdujących się na terenie gminy Bełżyce zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz puntów serwisowych):

 

Lista podmiotów

Lp.

Nazwa firmy

Adres siedziby

Adres punktu zbierania

1.

EKOLAND Sp. z. o.o.

ul. Piłsudskiego 12/3

23 - 200 Kraśnik

zbiórki objazdowe na terenie gminy Bełżyce

2.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 35A

24 - 200 Bełżyce

ul. Przemysłowa 35A

24 - 200 Bełżyce

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

ul. Przemysłowa 26

24 - 200 Bełżyce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bełżycach

ul. Przemysłowa 26

24 - 200 Bełżyce

4.

Drob Wojciech - Skup Sórowców Wtórnych

ul. Przemysłowa 30

24 - 200 Bełżyce

ul. Przemysłowa 30

24 - 200 Bełżyce

5.

PHU Bo - Tar Bożena Taramas. Skup złomu, surowców wtórnych i metali kolorowych

ul. Przemysłowa 26

24 - 200 Bełżyce

ul. Przemysłowa 26

24 - 200 Bełżyce

6.

Łukasz Kuryś

Podole 174

24 - 200 Bełżyce

Podole 174

24 - 200 Bełżyce

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi odpad w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z późn.zm).

 

Co traktujemy jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 

 • stacjonarne urządzenia gospodarstwa domowego:

chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, grzejniki elektryczne, mikrofalówki;

 • drobne urządzenia gospodarstwa domowego:

odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegary, młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki, elektryczne szczoteczki do zębów;

 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:

komputery osobiste stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, mysz, klawiatura, telefony;

 • sprzęt audiowizualny:

radia, telewizory, kamery, sprzęt hi - fi, sprzęt video;

 • sprzęt oświetleniowy:

liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne;

 • narzędzia elektryczne i elektroniczne:

wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do koszenia trawy;

 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy:

kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi.

 
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji