Jesteś tutaj > Urząd Miejski
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Bełżycach
Adres
ul. Lubelska 3,
24-200 Bełżyce,
 
Powiat: Lubelski
 
Telefon
81 517-27-28
 
Fax
81 440-31-06
 
E-mail
 
Strona internetowa
 
Numer konta
47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
 
NIP
717-12-88-833
 
REGON
000524039
 
KONTA BANKOWE
 
UWAGA !!! Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na nowy rachunek bankowy:
 
21 8685 0001 0020 1902 2000 0090
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/Bełżyce
 
Jednocześnie informujemy, że należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportu i pozostałych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy, który nie uległ zmianie:
 
47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce
 
Informujemy, że w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie o/ Bełżyce,
ul. Lubelska 64 w kasie banku można dokonywać wpłat gotówkowych z tytułu wszystkich opłat i podatków bez prowizji.
 
 
Skrzynka podawcza na platformie ePUAP: /622p5trthk/skrytka
 
Godziny pracy w Urzędzie Miejskim:
 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
w soboty Urząd Miejski jest nieczynny.
 
W sprawach zgonu Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego pełniony jest w sobotę w godzinach 8:00 - 9:00 pod numerem telefonu 609-950-027.
 
Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bełżycach, na który należy wpłacać należności z tytułu podatków i opłat:
 
47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
(Bank Spółdzielczy w Bychawie filia w Bełżycach)
 
Wpłaty za podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu dokonać można również bez prowizji w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie filia w Bełżycach (ul. Lubelska 64).
 
W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Bełżyc przyjmuje interesantów od  godziny 8.00 do 15.00.
 
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji