Jesteś tutaj > Aktualności Centrum Usług Społecznych w gminie Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Zdjęcie przestawia osoby siedzące przy stole. U dołu zdjęcia znajdują się loga: Od lewej strony logo Funduszy Europejskich, po środku znajduje się Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znajduje się flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Opublikowano dn. 21-04-2021

Centrum Usług Społecznych w gminie Bełżyce

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bełżycach spotkał się ramach wizyty studyjnej z Zastępcą Burmistrza Miasta Kętrzyn Maciejem Wróblem oraz Wójtem Gminy Krzywda Krzysztofem Wardą. Celem wizyty było zapoznanie z koncepcją tworzenia Modelu Centrum Usług Społecznych w gminie Bełżyce oraz wzajemna wymiana doświadczeń samorządów w sferze działań o charakterze społecznym.

W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Gminy Joanna Kaznowska oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych z Gminy Bełżyce, Krzywda, Żyrzyn.

Wizyty studyjne dla innych samorządów gminnych są elementem działań promocyjnych w ramach realizacji projektu nr POWR.02.08.00-00-0045/20 „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zdjęcie przestawia osoby siedzące przy stole. U dołu zdjęcia znajdują się loga: Od lewej strony logo Funduszy Europejskich, po środku znajduje się Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znajduje się flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Zdjęcie przestawia osoby siedzące przy stole. U dołu zdjęcia znajdują się loga: Od lewej strony logo Funduszy Europejskich, po środku znajduje się Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znajduje się flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji