Jesteś tutaj > Aktualności PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia od lewej strony logo Funduszy Europejskich, po środku znajduje się Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znajduje się flaga Unii Europejskiej i napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny. Poniżej znajduje się napis: „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”.
Opublikowano dn. 09-06-2021

PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i złożenia uwag na temat opracowanego PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH ramach realizacji projektu: nr POWR.02.08.00-00-0045/20 „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 09.06.2021 r. do 15.06.2021r.

Jednocześnie informujemy, że opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Forma konsultacji:

Pisemne lub elektroniczne składanie uwag do Programu Usług Społecznych ,na formularzu do konsultacji.

Projekt  Programu Usług Społecznych dostępny jest:

  • Na stronie internetowej  oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach
  • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach.
Wypełniony formularz w formie papierowej można złożyć w Urzędzie Miejskim w Bełżycach lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach.


Wypełniony formularz w formie elektronicznej można przesłać na adres: ops@opsbelzyce.pl

  1. Program usług społecznych. (otwórz>>)
  2. Formularz konsultacyjny. (otwórz>>)

 


Autor: OPS Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji