Jesteś tutaj > Aktualności Przebudowa dróg gminnych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Na zdjęciu znajdują się Burmistrz Belżyc Ireneusz Łucka i Lubomir Bujała przedstawiciela wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe s. c. Stan-Lub z Bełżyc. Fotografia wykonana w związku z przekazaniem terenu budowy pod inwestycję. Opublikowano dn. 24-06-2021

Przebudowa dróg gminnych

Miło nam poinformować, że w dniu 24.06.2021 r. został przekazany teren i plac budowy dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 107046L - ul. Żytnia oraz drogi wewnętrznej z budową drogi nr 107042L ul. Wojska Polskiego w m. Bełżyce”.

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka w obecności Lubomira Bujały przedstawiciela wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe s. c. Stan-Lub z Bełżyc przekazał również dokumentację techniczną. W ramach zadania zostanie wykonane:
  • na ul. Żytniej (cała długość) nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, budowa chodników obustronnych, stała organizacja ruchu;
  • na ul. Wojska Polskiego (85 mb) nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, budowa chodników obustronnych, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, stała organizacja ruchu;
  • na łączniku miedzy ul. T.Wilczyńskiego a ul. Wojska Polskiego, czyli na ul. Strażackiej, nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, budowa chodnika jednostronnego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stała organizacja ruchu.
Umowy na zadanie zostały zawarte za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych Stron.
Wartość inwestycji wynosi 1 513 169,57 zł brutto z czego ok. 50% kosztów  kwalifikowanych będzie pochodziło z dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Termin zakończenia inwestycji: 02.11.2021 r.
 
Zdjęcie przedstawia zbieg ulicy Żytniej  i ul. Wojska Polskiego.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji