Jesteś tutaj > Aktualności Informacja dotycząca wpłynięcia/nie wpłynięcia uwag do oferty złożonej przez Sportowe Towarzystwo Zapaśnicze "ORZEŁ" Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle koloru żółtego następującej treści:" Gmina BEŁŻYCE". Opublikowano dn. 09-07-2021

Informacja dotycząca wpłynięcia/nie wpłynięcia uwag do oferty złożonej przez Sportowe Towarzystwo Zapaśnicze "ORZEŁ" Bełżyce

Działając zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Urząd Miejski w Bełżycach zamieścił ofertę Sportowego Towarzystwa Zapaśniczego „ORZEŁ” Bełżyce na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez treningi zapaśnicze” na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Niniejszym informuję, że nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące w/w oferty, co oznacza możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Sportowym Towarzystwem Zapaśniczym „ORZEŁ” Bełżyce.

 

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji