Jesteś tutaj > Aktualności Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika o zielonym tle zawierającej biały napis Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. W środku znajduje się zdjęcie trawnika, na którym stoi biały domek z papieru. Opublikowano dn. 05-04-2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), celem zebrania danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Zebranie przedmiotowych informacji, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Każdy budynek/lokal mieszkalny lub niemieszkalny, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację w terminie:

  • 12 miesięcy dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.;
  • 14 dni dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.

Deklarację można złożyć samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej – www.zone.gunb.gov.pl. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.


Deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości lub wysłać do urzędu listem.
Druki deklaracji do pobrania oraz wszelkie niezbędne informacje, dostępne są na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji