Jesteś tutaj > Aktualności Zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego na spotkanie w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Logo promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Grafika przedstawia czerwona literę L i czarny napis lubelskie, pod spodem czerwony napis Smakuj życie! Opublikowano dn. 20-08-2021

Zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego na spotkanie w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach w powiatach województwa lubelskiego w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. Konsultacje społeczne potrwają od 28 lipca do 30 września 2021 r., a projekt dokumentu jest dostępny na stronach internetowych pod adresami: www.rpo.lubelskie.plwww.lubelskie.pl oraz www.umwl.bip.lubelskie.pl.
 
W ich trakcie, oprócz omówienia projektu programu zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.
 
24 spotkania w 3 tygodnie

Dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowanych zostanie w sumie 24 spotkań (na ten moment będą się odbywały stacjonarnie):

 1. Powiat Lubartowski 18 sierpnia
 2. Powiat Świdnicki 18 sierpnia
 3. Lublin 18 sierpnia
 4. Powiat Łukowski 23 sierpnia
 5. Powiat Radzyński 23 sierpnia
 6. Powiat Krasnostawski 26 sierpnia
 7. Powiat Chełmski 26 sierpnia
 8. Powiat Biłgorajski 26 sierpnia
 9. Powiat Włodawski 27 sierpnia
 10. Powiat Łęczyński 27 sierpnia
 11. Powiat Parczewski 27 sierpnia
 12. Powiat Puławski 30 sierpnia
 13. Powiat Tomaszowski 30 sierpnia
 14. Powiat Kraśnicki 31 sierpnia
 15. Powiat Janowski 31 sierpnia
 16. Powiat Opolski 31 sierpnia
 17. Biała Podlaska 2 września
 18. Powiat Bialski 2 września
 19. Powiat Lubelski 2 września
 20. Zamość 3 września
 21. Powiat Zamojski 3 września
 22. Powiat Hrubieszowski 3 września
 23. Chełm 15 września
 24. Powiat Rycki 16 września
 
Porozmawiają o przyszłych Funduszach Europejskich
 
Spotkania zakładają przedstawienie projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z podziałem na trzy części (z uwzględnieniem wszystkich jego priorytetów). Pierwsza pozwoli na otwarcie spotkania i powitanie gości przez gospodarza miejsca. Znajdzie się w niej również omówienie przez przedstawiciela Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego obszarów ujętych w programie z uwzględnieniem podstawowych założeń konsultowanego dokumentu.

Druga część, prezentowana będzie przez pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, dotyczyć ona będzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

 • badań i Innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe i innowacje; Priorytet II transformacja gospodarcza i Cyfrowa),
 • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
 • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
 • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).
Trzecia dotyczyć będzie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. Prezentować ją będą pracownicy Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, a ich wystąpienia odnosić się będą do szeroko pojętego kapitału ludzkiego, tj. potrzeb rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja). W trakcie spotkań zaplanowana jest również dyskusja z uczestnikami.
 
Więcej informacji o konsultacjach programu można zasięgnąć pod numerem telefonu: 81 47 81 461.
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji