Jesteś tutaj > Aktualności Nabór o przyjęcie do Klubu Rodzica i Dziecka
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia loga Unijne, po środku czarny napis drukowanymi literami: KLUB RODZICA I DZIECKA. Poniżej szary napis: Gmina Bełżyce Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór o przyjęcie do Klubu Rodzica i Dziecka.
Opublikowano dn. 26-08-2021

Nabór o przyjęcie do Klubu Rodzica i Dziecka

Usługa społeczna Klub Rodzica i Dziecka realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usługi społecznej oferujemy:

  • prowadzenie stacjonarnej grupy Klub Rodzica i Dziecka z dziećmi do lat 5, przez 5 dni w tygodniu w przedziale godzinowym od 7.00 do 14.00, dla rodzin z dziećmi zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce; oraz warsztatów tematycznych dla rodziców z zastrzeżeniem że warsztaty mogą odbywać się także w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Zajęcia i warsztaty dla rodziców Klubu Rodzica i Dziecka zlokalizowane będą na terenie gminy Bełżyce, w Szkole Podstawowej w Babinie, Babin 147, 24-200 Bełżyce
  • Korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.
    UWAGA!W przypadku dzieci, które nie są odpieluchowane, przez cały okres pobytu w Klubie Rodzica i Dziecka winna być zapewniona opieka rodzica lub opiekuna prawnego.
Kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się  od dnia 26 sierpnia 2021 r od godz. 16.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.
 
UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji