Jesteś tutaj > Aktualności Agenda spotkań w powiatach województwa lubelskiego w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia na środku biały napis Konsultacje społeczne Fundusze Europejskie Dla Lubelskiego 2021-2027. W tle widnieją flagi Polski i UE. w prawym górnym rogu znajduje się logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Na dole znajdują się logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie Smakuj życie, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Opublikowano dn. 30-08-2021

Agenda spotkań w powiatach województwa lubelskiego w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

W dniu 2 września 2021 r. o godz. 9:00 w powiecie lubelskim odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9 (parter).

Agenda spotkań w powiatach województwa lubelskiego w ramach konsultacji społecznych
projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
 
sierpień-wrzesień 2021 r.
 
9:00-9:05 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników (Gospodarz miejsca: Starosta Powiatu, Prezydent Miasta lub osoba oddelegowana)
9:05-9:35 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (przedstawiciel Departamentu Zarządzania RPO)
9:35-11:05 Wsparcie w ramach EFRR w programie Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027:
Innowacje i transformacja gospodarcza  
Priorytet I Badania naukowe i innowacje
Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu
 
Środowisko i transport  
Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu
Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii
Priorytet V Zrównoważony system transportu
 
Infrastruktura społeczna  
Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej
 
Rozwój zrównoważony terytorialnie  
Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie
11:05-11:20 Przerwa
11:20-12:20 Wsparcie w ramach EFS+ w programie Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027:
Kapitał ludzki  
Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej
Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy
Priorytet IX Lepsza edukacja
12:20-13:20 Dyskusja
13:20-13:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania
 
 
 

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji