Jesteś tutaj > Aktualności Nabór uczestników do Klubu Aktywności Lokalnej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera loga unijne. Poniżej czarny napis następującej treści: KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ / POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, Gmina Bełżyce, Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników do Klubu Aktywności Lokalnej. Opublikowano dn. 01-09-2021

Nabór uczestników do Klubu Aktywności Lokalnej

Usługa społeczna KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ/ POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usługi społecznej oferujemy:
  • uczestnictwo w Klubie Aktywności Lokalnej w szczególności dla: grupy seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz młodzieży w obszarze pobudzania aktywności obywatelskiej (w tym warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce.
  • celem głównym działalności Klubu Aktywności Lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców w zakresie poprawy sytuacji osobistej i integracji lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia rodzin, rozwój wolontariatu i działań samopomocowych;
  • Korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.
Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się  od dnia 02 września 2021 r od godz. 8.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji