Jesteś tutaj > Aktualności Nabór uczestników
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera loga unijne. Poniżej czarny napis następującej treści: INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, Gmina Bełżyce Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników do Indywidualnego 
Poradnictwa Psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Opublikowano dn. 06-09-2021

Nabór uczestników

ogłasza nabór uczestników do Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Usługa społeczna INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

  • uczestnictwo w indywidualnych usługach poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;
  • uwzględnienie w tematyce indywidualnego poradnictwa psychologicznego min: umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, emocjami oraz sytuacjami trudnymi;
  • korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.
Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się  od dnia 06 września 2021 r od godz. 8.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.Autor: CUS Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji