Jesteś tutaj > Aktualności POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE PROWADZI REKRUTACJĘ NA SZKOLENIA GRUPOWE
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia logo Powiatowego urzędu Pracy w Lublinie. Opublikowano dn. 13-09-2021

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLINIE PROWADZI REKRUTACJĘ NA SZKOLENIA GRUPOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe, dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie:

  • Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C+E (200h)
  • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej (72/90h)
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (174h)
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (140h)
  • Monter instalacji urządzeń sanitarnych (hydraulik) z egzaminem czeladniczym (250h)

Szkolenie -  to nie tylko możliwość zdobycia kwalifikacji, uprawnień, umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, ale także zwiększenie szans na efektywniejszy i szybszy powrót na rynek pracy.

Finansujemy również szkolenia indywidualne do wysokości:

1) 4 000 zł - za osobę, z zastrzeżeniem pkt. 2-4

2) 5 000 zł - w przypadku os. bezrobotnych powyżej 50 r.ż., os. pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, os. będących dłużnikami alimentacyjnymi

3) 6 000 zł -  os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

4) 7 000 zł - szkolenia z zakresu branży informatycznej

Ponadto podczas odbywania szkolenia grupowego:

  • przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości  1489 zł zasiłku jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
  • wyżywienie.

Koszt szkolenia do wysokości wskazanej powyżej pokrywa urząd pracy.

Naszym celem jest pomoc w podniesieniu Państwa kwalifikacji i znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia!
Jesteśmy tu dla Ciebie!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:

PUP Lublin – ul. Mełgiewska 11 c, 20-209 Lublin, Tel. 81 745 18 16 wew. 262; 501870996
Filia w Bełżycach – ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce, Tel. 81 517 37 70 wew.11; 506174596
Filia w Bychawie – ul. Mickiewicza 11, 23-100 Bychawa Tel. 81 566 00 36 wew. 21; 506 174 293


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji