Jesteś tutaj > Aktualności TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN Opublikowano dn. 06-10-2021

TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN

Usługa społeczna TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usług społecznych oferujemy:

  • rozpoznawanie potrzeb pacjenta związanych z leczeniem uzależnienia;
  • ocena pod kątem problemów zdrowotnych współistniejących z uzależnieniem;
  • praca nad ustabilizowaniem abstynencji;
  • wzmacnianie motywacjo do wprowadzania zmian w aktualnym funkcjonowaniu;
  • rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami;
  • odnalezienie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie;
  • korzystanie z usług społecznych w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usług społecznych odbywa się od dnia 04 października 2021 r od godz. 8.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji