Jesteś tutaj > Aktualności Informacja w sprawie ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Herb Gminy Bełżyce Opublikowano dn. 31-12-2021

Informacja w sprawie ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Bełżyce uchwałą Rady Miejskiej w Bełżycach Nr XLVII/554/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2022 r. istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.     
Ulga dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych.


Aby skorzystać z ulgi należy:

  • posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 81 517 27 28.
Jednocześnie informujemy, że od właściciela nieruchomości, który korzysta ze zniżki nie będą odbierane bioodpady (odpady kuchenne oraz odpady z ogrodu jak liście, trawa, drobne gałęzie) wystawiane przed nieruchomością.
Odpady te nie będą również przyjmowane w PSZOKu  (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), znajdującego przy ul. Przemysłowej 26 w Bełżycach.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który skorzystał z ulgi:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza Bełżyc osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji, o której mowa w pkt 1 i 2, ze stanem faktycznym
traci on prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna. Wymaga się wówczas złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (otwórz>>)


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji