Jesteś tutaj > Aktualności Publiczny transport zbiorowy
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Logo powiatu lubelskiego Opublikowano dn. 10-01-2022

Publiczny transport zbiorowy

Powiat Lubelski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego.

Pierwsza linia komunikacyjna uruchomiona została w listopadzie 2019 r. na trasie Białawoda-Borzechów-Bełżyce, a kolejna w grudniu tego samego roku na trasie Strzyżewice-Iżyce-Bychawa. Pomimo starań, począwszy od stycznia 2020 roku nie udało się uruchomić kolejnych z planowanych linii, kontynuowały kursowanie dwie dotychczasowe. Ze względu na wybuch pandemii SARS-COV-2, dopiero od 1 października 2020 ruszyło sześć nowych tras, a następnie od dnia 16 listopada uruchomione zostały jeszcze dwie linie.
Oprócz ww. linii od 1 lipca 2021 roku uruchomiona została jeszcze jedna trasa: Antoniówka - Zakrzew - Biskupie i obecnie, na obszarze powiatu lubelskiego działa jedenaście linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 
Planowanie, organizowanie i funkcjonowanie przewozu osób, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Finansowanie ww. zadań możliwe jest dzięki dopłatom z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków własnych organizatora. Dla zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Lubelski, nieodzowne jest wsparcie gmin, przez które przebiegają wspomniane linie. Dzięki pomocy finansowej możliwe jest tworzenie oraz utrzymanie sieci komunikacyjnej na obszarze naszego powiatu.
 
 
Kontakt w sprawach transportu
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
ul. Spokojna 9 (pok. 216, II p.)
transport@powiat.lublin.pl

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji