Jesteś tutaj > Aktualności Protokół
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia herb Gminy Bełżyce, poniżej czarny napis: Informacja Gmina Bełżyce. Opublikowano dn. 24-03-2022

Protokół

z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Bełżyce www.belzyce.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bełżycach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bełżyce w dniu 15.03.2022 roku Burmistrz Bełżyc zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku (dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku – Zarządzenie Nr 30/22 Burmistrza Bełżyc z dnia 15.03.2022 r.).
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 marca 2022 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiła swoich kandydatów na członka komisji konkursowej.
Wobec powyższego, Burmistrz Bełżyc zarządzeniem Nr 43/22 z dnia 24.03.2022 roku powołał członków komisji konkursowej spośród pracowników jednostki.

Bełżyce, dnia  24.03.2022 rok

Sporządziła:
Marzena Wojtachnio
                                        Zatwierdził:
                                          Burmistrz Bełżyc
                                             mgr Ireneusz Łucka

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji