Jesteś tutaj > Aktualności Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia logo KRUS z zielonym napisem po lewej stronie: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Opublikowano dn. 04-05-2022

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku zorganizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 a 2015 rokiem. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci jest podleganie przynajmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który dostępny jest w Placówkach Terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna być dołączona Informacja o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2) wypełniona i podpisana przez rodzica. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  • ogólny stan zdrowia dziecka,
  • przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR,
  • zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

  • Choroby narządu ruchu, m. in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady podstawy, itp.
  • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m. in. stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
  • Dziecięce porażenie mózgowe z zachowana zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się w następujących terminach:

  • układ oddechowy – CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju w dniach 04.08 – 24.08. 2022 r.
  • układ ruchu – CRR KRUS w Jedlcu w dniach 01.08 – 21.08.2022 r.
Bezpłatny przejazd dzieci na turnus rehabilitacyjny oraz ich powrót wraz z opieką podczas przewozu zapewnia KRUS.

Szczegółowe informacje udzielane są w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, pok. 36, lub telefonicznie: 81759 34 42 i 81759 34 36, lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO PLACÓWEK TERENOWYCH KASY.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji