Jesteś tutaj > Aktualności OZE w gminie Bełżyce - kolejny etap realizacji
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia loga unijne oraz odnawialne źródła energii. Opublikowano dn. 01-06-2022

OZE w gminie Bełżyce - kolejny etap realizacji

Projekt "OZE w gminie Bełżyce" wchodzi w kolejny etap realizacji. Obecnie trwają prace montażowe instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych naszych mieszkańców w liczbie 152 instalacji. Na uzasadniony wniosek o aneks firmy SunGrant został przedłużony termin montażu instalacji fotowoltaicznych do 19 sierpnia 2022 roku. Inwestycja obejmuje montaż kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami i urządzeniami sterującymi.

Wykonawca będzie kontaktował się z Uczestnikami naszego projektu w celu montażu instalacji OZE. W związku z tym, jeżeli Państwo zmienili numer telefonu kontaktowego, to prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego. Ponadto informujemy uczestników projektu OZE, u których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, że  umowa z PGE lub z innym operatorem energii elektrycznej, musi być spisana z właścicielem budynku – uczestnikiem naszego projektu OZE. Prosimy o zweryfikowanie swoich umów w tym zakresie, ponieważ przy zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznych, unikniemy niepotrzebnych opóźnień w zakresie montażu nowego licznika dwukierunkowego. Dodatkowo po zakończeniu prac instalacyjnych każdy
z mieszkańców otrzyma oświadczenie które należy złożyć do do swojego operatora sprzedaży energii (np. PGE Obrót, Tauron) osobiście , listownie (list polecony) lub elektronicznie poprzez podpisanie oświadczenia podpisem elektronicznym.
Wnioski do PGE Dystrybucja będą składane przez Wykonawcę w wersji elektronicznej.
Zwracamy również uwagę, aby Uczestnicy projektu wykonali uzgodnione podczas weryfikacji prace adaptacyjne, ponieważ od ich wykonania zależeć będzie montaż instalacji OZE. W przypadku realizacji instalacji na gruncie, konstrukcja stalowa jest objęta dodatkową opłatą. Projekt OZE nie dofinansuje tego typu obiektów. W związku z powyższym wykonawca firma SunGrant prześle do Państwa faktury za montaż konstrukcji.
Jednocześnie informujemy że, po zakończeniu realizacji całości projektu przewiduje się zwrot części wkładów poniesionych kosztów przez mieszkańców które
w zależności od wielkości instalacji przedstawiają się następująco:

FV 2,28 kW    900,00 zł
FV 3,42 kW    1 600,00 zł
FV 4,18 kW    2 700,00 zł
FV 5,32 kW    3 500,00 zł


Podane na dzień dzisiejszy kwoty są szacunkowe i mogą ulec zmianie.
Kontakt pod numerem telefonu 81 5162738.
Link do oświadczenia:
https://www.gkpge.pl/content/download/6af7d73c9a79cd7a128586774c07c739/file/oswiadczenie-o-posiadaniu-przez-prosumenta-energii-odnawialnej-umowy-na-zakup-montaz-lub-dofinansowanie-mikroinstalacji-z-jednostka-samorzadu-terytorialnego-lub-innym-wlasciwym-podmiotem-3-.pdf?inLanguage=pol-PL&version=1&contentId=91183

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji