Jesteś tutaj > Aktualności OGŁOSZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia herb Gminy Belżyce oraz żółty napis Gmina Bełżyce. Opublikowano dn. 03-11-2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BEŁŻYC w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Burmistrz Bełżyc ogłasza konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Przedmiot konsultacji:
Projekt „Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie na rok 2023”.


Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie na rok 2023”.

Termin konsultacji:

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 04 listopada 2022 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 24 listopada 2022 r.

Forma Konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu konsultacji. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul Lubelska 3 (Biuro Obsługi Klienta - parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mwojtachnio@belzyce.pl (uwagi wnoszone pocztą elektroniczną należy podpisać i przesłać w formie pdf.). Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia. Uwagi zgłoszone po terminie oraz w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bełżyce.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Bełżycach
tel. 815172579.

Pełna treść ogłoszenia (otwórz>>)


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji