Jesteś tutaj > Aktualności Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle Opublikowano dn. 01-12-2022

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bełżyc informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Miejski Klub Sportowy „UNIA” Bełżyce złożyła wniosek o finansowanie realizacji zadania publicznego w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadane będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 10.12.2022 r. do 23.12.2022 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 9 400,00 zł. Zachowane są również warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20 000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Bełżyc nie udzielono w roku 2022 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje.

 

Zadanie ma charakter lokalny. Adresatami zadania publicznego są dzieci z rocznika 2009 i młodsi. Proponowane zadanie będzie realizowane w formie turniejów piłkarskich. W turniejach łącznie weźmie udział 18 drużyn 10-osobowych, co łącznie daje liczbę 180 uczestników zadania. Rywalizujący podzieleni zostaną na kategorie wiekowe tj. rocznik 2009 i młodsi oraz rocznik 2011 i młodsi. Turnieje zostaną rozegrane w dniach 10.12.2022 r. i 17.12.2022 r. Czuwać nad zdrowiem uczestników rywalizacji sportowej będzie obsługa medyczna zabezpieczająca zawody sportowe. W trakcie turniejów dostępne będą materiały profilaktyczne, informacje, gdzie w naszej gminie można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz wywieszone plakaty na temat przeciwdziałania uzależnień. Każda drużyna otrzyma materiały tj. ulotki i plakaty nt. zagrożeń wynikających z uzależnień oraz jak przeciwdziałać patologiom społecznym.

 

Rezultaty przewidziane  w ramach realizacji zadania:

-        turnieje sportowe – 2 turnieje;

-        wzrost poczucia pewności siebie uczestników – u min. 50% uczestników;

-        zwiększenie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  – u min. 50 % uczestników zadania.

 

Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Bełżyc to  9 400,00 zł.

 

Wobec powyższego Burmistrz Bełżyc w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można przesłać drogą elektroniczną na adres: mwojtachnio@belzyce.pl, lub dostarczyć na adres Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

                                                                                              Burmistrz

                                                                                              mgr Ireneusz Łucka                                                                                                

 

 

Ikona pdfSkan oferty, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [685.38 KB]

Ikona pdfPismo o złożeniu oferty , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [151.41 KB]

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji