Jesteś tutaj > Aktualności Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs „Kobieta Roku Gminy Bełżyce”
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021. Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera leżące róże na białych deskach. Po środku znajduje się herb gminy Bełżyce, poniżej napis Konkurs Kobieta roku Gminy Bełżyce. Po lewej stronie znajduje się biały kwadrat zawierający kontury twarzy trzech kobiet. Opublikowano dn. 02-02-2023

Burmistrz Bełżyc ogłasza konkurs „Kobieta Roku Gminy Bełżyce”

Celem Konkursu jest propagowanie aktywnych i przedsiębiorczych kobiet, które swoją działalnością w okresie ostatnich dwóch lat przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Bełżyce oraz inspirują innych i stanowią wzór do naśladowania.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu „Kobieta Roku Gminy Bełżyce”.: www.umbelzyce.bip.lubelskie.pl

Opis poszczególnych kategorii:

 1. Kobieta Przedsiębiorcza - kobieta prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wpływającą na rozwój gospodarczy i poprawę życia mieszkańców gminy Bełżyce lub kobieta zatrudniona na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w firmach i instytucjach publicznych (menedżerka, kierowniczka, dyrektor, prezes, itp.) kreująca, wdrażająca i prowadząca ciekawe przedsięwzięcia/projekty
  – zatrudniona w firmach i instytucjach, działających na terenie gminy Bełżyce.
 2. Kobieta Aktywna Społecznie – kobieta, która czynnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy, bądź swojej lokalnej społeczności, kobieta, która jest wzorem do naśladowania, kobieta, która aktywnie angażuje się w działalność sołectw, stowarzyszeń, grup nieformalnych, kobieta, która poprzez swoją działalność przyczynia się do promocji zdrowia i aktywnego trybu życia, kobieta, która podejmuje działania mające na celu pomoc i wsparcie społeczeństwa lokalnego.
 3. Kobieta Niezwykła – kobieta, która jest twórcą, a jej twórczość dotyczy m.in. spraw lokalnych, wspiera twórczość i promuje lokalne tradycje, kobieta nietuzinkowa np. hafciarka, malarka, pisarka, sportsmenka, florystka.

Kandydatkę można zgłosić do jednej kategorii.

Kandydatury do udziału w konkursie „Kobieta Roku Gminy Bełżyce” mogą być zgłaszane przez:

 1. sołtysów, radnych, przedsiębiorców z terenu gminy Bełżyce,
 2. Koła Gospodyń Wiejskich,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. instytucje publiczne,
 5. mieszkańców gminy Bełżyce - zgłoszenie grupowe od co najmniej dziesięciu osób.

Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.belzyce.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Termin nadsyłania formularzy upływa dnia 21 lutego 2023 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia przychodzące po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji