Jesteś tutaj > Aktualności Gmina Bełżyce zrealizowała projekt pn. „OZE w Gminie Bełżyce”
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia na środku herb Gminy Bełżyce, a poniżej czarny napis Informacja Gmina Bełżyce. Opublikowano dn. 08-03-2023

Gmina Bełżyce zrealizowała projekt pn. „OZE w Gminie Bełżyce”

Projekt współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu zamontowanych zostało 48 instalacji solarnych, 152 instalacji fotowoltaicznych.

 

Przypominamy że,w przypadku nieprawidłowego działania zamontowanej instalacji j lub uwidocznienia wad instalacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bełżyce poprzez informację przekazaną drogą mailową, telefoniczną bądź osobiście (pok. nr 12) w celu zgłoszenia usterki.

Dane kontaktowe, pod które należy zgłaszać wszelkie usterki:

  • g.borowiec@belzyce.pl
  • tel. (81) 516 27 38

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,
  • dokładny opis usterki,
  • wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.


 Informujemy mieszkańców Gminy Bełżyce, którzy są uczestnikami projektu pn. „Odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Bełżyce” o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej  wprowadzonej 1 stycznia 2019 r. ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 Możliwość zastosowania wskazanej preferencji podatkowej dotyczy podatników dokonujących w trakcie danego roku przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatnik może odliczyć wydatki poniesione w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pod warunkiem, że zostanie ono ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Oznacza to, że ulgę termomodernizacyjną będzie można rozliczyć w zeznaniu rocznym podatku dochodowego za 2022 r. uwzględniając w nim wydatki poniesione w 2020 r. i w 2021 r.

W/w faktury będą do odbioru w Urzędzie Miejskim w Bełżycach w pokoju nr 14, tel. 81 516 27 63 po uprzednim zgłoszeniu chęci jej uzyskania.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji