Jesteś tutaj > Aktualności Informacja dotycząca wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia na środku herb Gminy Bełżyce, a poniżej czarny napis Informacja Gmina Bełżyce. Opublikowano dn. 16-03-2023

Informacja dotycząca wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!!!!

 

UWAGA!!!!

Uprzejmie informujemy, że w 2023 r obowiązują stawki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od października 2022 r. Zgodnie z powyższym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
50,00 zł od jednego mieszkańca, jest to opłata podwyższona w wysokości dwukrotnej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  
Zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia 4,00 zł miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą daną nieruchomość.
Z uwagi na to, że stawki w bieżącym roku pozostają bez zmian informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości. Opłatę należy dokonywać na podstawie zawiadomienia z dnia 3 października 2022 r. lub jeśli była dokonana zmiana po tym terminie to na podstawie ostatnio złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Bełżycach lub przelewem na rachunek bankowy 49 8733 0009 0015 0499 2000 0160 w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie – Filia w Bełżycach.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji