Jesteś tutaj > Aktualności Rekrutacja do Klubu Aktywnego Seniora
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Herb Gminy Bełżyce z napisem informacja Opublikowano dn. 30-11-2023

Rekrutacja do Klubu Aktywnego Seniora

Klub Aktywnego Seniora jest realizowany w ramach trwałości projektu pn.:,,Senior w Gminie Bełżyce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa  11. Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Celem Klubu jest  poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Bełżyce po 60 roku życia poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia Klubu Aktywnego Seniora.

Realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych mają na celu, zachęcenie seniorów do aktywności i udziału w życiu społecznym, co przyczyni się do poprawy jakości ich życia społecznego a cykliczność i różnorodność zajęć pozwoli na indywidualne dopasowanie do zainteresowań. Klub będzie funkcjonował 5 razy w tygodniu po 8 godzin z wyłączeniem dni świątecznych.

Rekrutacja trwa od 01.12.2023r. do wykorzystania miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń, szczegóły w regulaminie.

Więcej informacji pod linkiem: https://belzyce.pl/gmina/projekty-unijne-i-inwestycyjne/senior-w-gminie-belzyce.html?fbclid=IwAR1Y2OwcAikc1iqUXXMb03dLBeHnedQ9xOwgfLkoL8lRPWhwazfGNN9yvGI


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji