Jesteś tutaj > Aktualności „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029”
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika przedstawia na białym tle napis koloru niebieskiego Maluch plus. Po lewej stronie znajduje się grafika przedstawiająca konika na biegunach. Opublikowano dn. 15-12-2023

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029”

Na podstawie zawartej umowy Gmina Bełżyce otrzymała środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Gminnym w Bełżycach, ul. Bychawska 15 A, 24-200 Bełżyce”.

Grafika zawiera loga, od lewej strony: Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską z flagą Unii Europejską, na końcu znajduje się logo Krajowego Programu Odbudowy. Poniżej znajduje się czarny napis: Dofinansow

Wzwiązku z przystąpieniem do programu MALUCH+ Gmina Bełżyce w dniu 17.11.2023 r. zawarła Umowę Nr 165/T/2023 w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1.

Na podstawie zawartej umowy Gmina Bełżyce otrzymała środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „Utworzenie 64 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Gminnym w Bełżycach, ul. Bychawska 15 A, 24-200 Bełżyce”.

W ramach powyższego zadania zostaną przeprowadzone działania polegające na:

 • zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe,wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki, sprzęt multimedialny),
 • zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
 • wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią,
 • dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której Gmina Bełżyce posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie zieleni, małej architektury, zakup i montaż garażuna przechowywanie sprzętu).

Grupa docelowa objęta wsparciem to dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rodzice, prawni opiekunowie dzieci.

Celem zadania jest utworzenie 64 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Środki finansowe o których mowa powyżej, pochodzić będą z następujących źródeł:

 1. środki FERS w kwocie 0,00 zł
 2. środki KPO w kwocie 1 619 683,74 zł
  - w 2023 r. w kwocie 1 619 683,74 zł (środki majątkowe w kwocie 1 619 683,74 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł)
 3. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków, o których mowa w pkt 2 w kwocie 218 527,73 zł, z podziałem w razie potrzeby na środki majątkowe i bieżące, z tego:
  - w 2023 r. w kwocie 218 527,73 zł (środki majątkowe w kwocie 218 527,73 zł, środki bieżące w kwocie 0,00 zł)

Wkład własny Gminy Bełżyce na realizację zadania wynosi 136 789,09 zł, natomiast całkowity kwalifikowalny koszt realizacji zadania wynosi 1 975 000,56 zł.

# FunduszeUE, #NextGenerationEU


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji