Jesteś tutaj > Aktualności UWAGA MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻYCE!
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności

Grafika zawiera pośrodku herb gminy Bełżyce. Poniżej znajduje się czarny napis następującej treści: Komunikat Gmina Bełżyce Opublikowano dn. 25-01-2024

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻYCE!

W związku z powtarzającymi się informacjami i skargami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów posiadających właściciela przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe a w szczególności, o obowiązkach wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 Ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którymi:

Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza teren prywatny.

Zakaz o którym mowa powyżej nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście !!!

Nadmieniam również, że na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy rasy uznawanej za agresywną – na smyczy i w kagańcu, przy czym wyprowadzanie psów może odbywać się wyłącznie pod opieką osób, które zapewniają sprawowanie nad zwierzęciem kontroli.

Nie stosowanie się do obowiązków właścicieli zwierząt wymienionych w ww. ustawie o ochronie zwierząt jest wykroczeniem art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119). Jednocześnie z art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 r. poz. 1724 z późn. zm.) wynika, że postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. 

 Zgodnie z art. 77 i art. 78 Kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Zwierzęta domowe, a w szczególności psy powinny być utrzymywane tak żeby:

  1. Nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
  2. Nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich.
  3. Nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  4. Nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.

Mając na uwadze nasze bezpieczeństwo kategorycznie zakazuje się pozostawiania psów i innych zwierząt bez opieki! Zwierzęta te powinny utrzymywane być tak, aby nie stwarzały zagrożenia i uciążliwości dla sąsiadów i mieszkańców Gminy!

Apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do ww. przepisów i obowiązków oraz o odpowiednie zabezpieczenie swoich posesji poprzez zamykanie bram i furtek aby zwierzęta, a w szczególności psy nie mogły na nią wchodzić ani jej opuszczać. 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji