Jesteś tutaj > Gmina Uzależnienie i przemoc w rodzinie Alkoholizm Problem alkoholowy – czy mnie dotyczy?
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes

Alkoholizm

Problem alkoholowy – czy mnie dotyczy?

CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE?

O tym, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia, wie w zasadzie każdy, niemniej mimo tej wiedzy ludzie go piją. Alkohol jest toksyczny i wpływa szkodliwie na wszystkie narządy, przyczynia się do powstawania wielu chorób. Najbardziej zabójczy jest dla układu nerwowego, dłuższe jego spożywanie może doprowadzić do uzależnienia. Większość ludzi spożywa alkohol umiarkowanie, nie wpadając w alkoholizm, ale nie oznacza to, że mogą się czuć bezpiecznie. W różnych momentach naszego życia może pojawić się sytuacja krytyczna, w wyniku której częściej zaczniemy sięgać po alkohol, bo rozluźnia, daje ukojenie, i niepostrzeżenie nasze picie może stać się problemem, nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliskich.

WZORCE PICIA:

Picie alkoholu niosące za sobą niskie ryzyko szkód tzw. picie umiarkowane:

Jest to wypijanie niewielkich ilości alkoholu jednorazowo, pod pełną kontrolą, bez doprowadzania się do stanu upojenia, sporadycznie w dużych odstępach czasu. Osoby pijące według tego wzorca spożywają alkohol przy różnych okazjach np. uroczystościach rodzinnych i nie jest on najważniejszym elementem tych spotkań, pije się go dla walorów smakowych, a nie w celu znacznej zmiany świadomości.

Ryzykowne spożywanie alkoholu:

Jest to wypijanie dużych ilości alkoholu jednorazowo, w niewielkich odstępach czasowych. Osoba pijąca według tego wzorca nie odmawia, kiedy jest zapraszana na tzw. imprezkę, szuka towarzystwa osób pijących, nie wylewa za kołnierz. Jednak mimo to, picie takie nie powoduje większych konsekwencji w życiu rodzinnym i zawodowym.

Picie szkodliwe:

Jest picie mające cechy picia problemowego. Osoba pijąca według tego wzorca wypija dużo alkoholu, pijąc kilka dni z rzędu. Następstwem takiego sposobu picia są wyraźnie szkody zdrowotne somatyczne i psychiczne. Następuje dezorganizacja życia rodzinnego, pojawiają się problemy w pracy. Picie przybiera nieraz charakter opilstwa okresowego, po którym osoba taka może przejść do picia szkodliwego lub ryzykownego, nawet do umiarkowanego.

Uzależnienie od alkoholu:

Osoba uzależniona od alkoholu pije według wzorca podobnego do osoby pijącej szkodliwie, z jedną fundamentalną różnicą - nie ma ona możliwości powrotu do innych wzorców picia. Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu. Osobę uzależnioną od alkoholu od osoby pijącej szkodliwie odróżniają następujące objawy:

 • występowanie głodu alkoholowego, silnej potrzeby lub przymusu picia (zależność psychiczna),
 • występowanie objawów zespołu abstynencyjnego po zaprzestaniu picia takich jak drżenia, bóle głowy, potliwość, nudności, bezsenność, lęki (zależność fizyczna)
 • upośledzenie kontroli nad zachowaniami związanymi z ilością i częstotliwością picia.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE:

Wielu ludzi dotkniętych alkoholizmem, mogłoby uniknąć wpadnięcia w uzależnienie, gdyby w porę wyhamowali i skorzystali z fachowej pomocy. O nadmiernym piciu alkoholu świadczą sygnały, których nie wolno bagatelizować, ponieważ w przypadku braku reakcji może rozwinąć się uzależnienie od alkoholu. Poniżej zamieszczona jest lista sygnałów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 1. Gdy człowiek zauważa, że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania.
 2. Gdy osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać, inicjować i organizować okazje do wypicia, pije łapczywie, jakby gasząc pragnienie, wyprzedza kolejki.
 3. Gdy postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój gdy nie można się napić).
 4. Gdy powtarzają się przypadki upicia, osoba zagrożona pije alkohol pomimo zaleceń lekarskich, sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia.
 5. Gdy pojawia się duma z tego, że może wypić większą niż uprzednio ilość alkoholu                       (tzw. mocna głowa świadcząca o wzroście tolerancji na alkohol).
 6. Gdy pojawiają się incydenty zapominania wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia podczas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, "urwane filmy", "przerwy w życiorysie"). "Jak ja doszedłem do łóżka?", "O czym rozmawiałem z moim szefem godzinę wieczorem przez komórkę?".
 7. Gdy ktoś, kto uprzednio pił w sytuacjach towarzyskich, zaczyna pić w samotności i do tego w ukryciu.
 8. Gdy powtarzają się przypadki prowadzenie samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu.
 9. Gdy na uwagi o konieczności ograniczenia picia lub sytuacje utrudniające dostęp do alkoholu osoba zagrożona uzależnieniem reaguje agresją, lub rozdrażnieniem i stara się unikać rozmów na temat swojego picia.
 10. Gdy zaczynają się powtarzać wewnętrzne, nieudane próby ograniczenia picia lub przysięgi abstynencji po to, aby udowodnić sobie posiadanie kontroli nad piciem alkoholu.
 11. Gdy powtarza się regularne wypijanie dużych dawek alkoholu, zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, np. jednorazowo powyżej 100 gramów etanolu lub regularne codziennie spożywanie powyżej 20 gramów etanolu.
 12. Gdy dzień zaczyna się od picia alkoholu (np. poranne piwo).
 13. Gdy używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie).
 14. Gdy rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane.

AUTODIAGNOZA:

Jeżeli w ostatnim okresie przytrafiły ci się sytuacje z listy sygnałów ostrzegawczych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwija się uzależnienie od alkoholu. Do pełniejszego określenia jak duże jest to ryzyko i czy pojawiło się już uzależnienie, można zastosować formy autodiagnozy w postaci samodzielnie wypełnianych testów. W załączniku poniżej zamieszczony jest test tego rodzaju - zapraszamy do autodiagnozy. Test AUDIT jest tak zbudowany, aby można było określić charakter picia alkoholu od picia umiarkowanego poprzez picie szkodliwe i ryzykowne do uzależnienia od alkoholu, z uwzględnieniem płci osoby pijącej problemowo. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z pojęciem porcji standardowej.

Do określenia ilości wypitego alkoholu przyjmuje się miarę porcji standardowej. Jest to stosunkowo łatwy w zastosowaniu przelicznik zawartości czystego alkoholu w różnych rodzajach napojów alkoholowych. Dzięki temu można w przybliżeniu określić zawartość czystego alkoholu np. w kieliszku wina. Porcja standardowa ma zastosowanie w różnego rodzaju auto testach rozpoznawania zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu lub testach na przybliżone określenie zawartości alkoholu we krwi po spożyciu alkoholu.

Ikona pdfTest AUDIT.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.11 KB]


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji