Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Drogownictwo Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

NAZWA SPRAWY:
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bełżyce.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok. nr 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Justyna Węgrzyn, tel. (81) 516-27-41

Do niniejszego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej/ potwierdzenie zgłoszenia przewozu /,
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
  • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na terenie Bełżyc oraz liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy.
  • wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw, lokalizacji i liczby zatrzymań.
  • kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy.
  • zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym

DO POBRANIA:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji