Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Drogownictwo Wniosek o wydanie opinii - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Drogownictwo

Wniosek o wydanie opinii - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

NAZWA SPRAWY:

Wniosek o wydanie opinii - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok. nr 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Justyna Węgrzyn, tel. (81) 516-27-41

Do niniejszego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Wymagane załączniki:

  • Kompletna – uprawomocniona dokumentacja techniczna planowanych robót – do wglądu.
  • 3 egzemplarze podkładu geodezyjnego w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcie pasa drogowego.
  • z 1 egzemplarz (kserokopia) pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia
  • Zatwierdzony PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego lub sposób zabezpieczenia robót
  • HARMONOGRAM ROBÓT umożliwiający ich wykonanie we właściwym terminie.
  • Inne załączniki.
  • Decyzję na zajęcie pasa drogowego otrzymuje osoba będąca przedstawicielem wnioskodawcy lub osoba, która posiada upoważnienie od INWESTORA do odbioru decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

DO POBRANIA:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji