Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Gospodarka nieruchomości mieniem Nadanie numeru porządkowego budynku/ nieruchomości
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Gospodarka nieruchomości mieniem

Nadanie numeru porządkowego budynku/ nieruchomości

NAZWA SPRAWY:
Nadanie numeru porządkowego budynku / nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Krzysztof Chmielewski tel. (081) 517 28 91 e-mail: kchmielewski@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku /nieruchomości.
  2. Załączniki:
    • kopia mapy z inwentaryzacją budynku,
    • wypis z ewidencji gruntów lub informacja o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego załatwiane jest niezwłocznie, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w ciągu 30 dni.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. Nr 243, poz. 2432).

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji