Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Gospodarka nieruchomości mieniem Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Gospodarka nieruchomości mieniem

Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

NAZWA SPRAWY:
Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro pokój nr 11,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Krzysztof Chmielewski tel. (081) 517 28 91 e-mail: kchmielewski@belzyce.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek załatwiany jest poprzez przygotowanie projektu Uchwały, którą podejmuje Rada Miejska w Bełżycach. Po podjęciu Uchwały ustalany jest termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o kupno lokalu złożony przez najemcę załączniki:

  • aktualna umowa najmu (kserokopia umowy)

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Około 3 miesięcy, m.in. w zależności od czasu wykonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 30 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz. 200
  • art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492
  • art. 25 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146

INFORMACJE DODATKOWE:

Sprzedaż lokalu dokonywana jest za kwotę ustaloną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem bonifikaty. Z uwagi na konieczność wykonania operatu szacunkowego nieruchomości przez jednostkę spoza urzędu (rzeczoznawcę majątkowego), wnioskodawcy pokrywają koszty sporządzenia operatu. Nabywca ponosi również koszty związane ze spisaniem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe m.in. za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, wpis przy ustanowieniu hipoteki.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji