Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:
Zmiana wpisu do CEIDG

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście lub przez pełnomocnika:
Urząd Miejski w Bełżycach Wydział Organizacyjny
ul.Lubelska 3, 24-200 Bełżyce (pokój nr 6, parter)
w godz. od 7.30 do 15.30.


Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza):
Urząd Miejski w Bełżycach
ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

Elektronicznie na portalu www.firma.gov.pl
Aby wniosek wysłać elektronicznie bezpośrednio do CEIDG, należy go podpisać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego.

W trybie anonimowym na portalu www.firma.gov.pl
Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek CEIDG-1 - aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu www.firma.gov.pl w zakładce "Formularze i instrukcje".

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, na podstawie którego można dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić zmianę wpisu do CEIDG, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić działalność gospodarczą, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.
Jeżeli istnieje taka konieczność oprócz wniosku CEIDG-1 należy wypełnić:

  • załącznik CEIDG-RD (w przypadku dużej ilości kodów PKD),
  • załącznik CEIDG-MW (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej),
  • załącznik CEIDG-RB (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym),
  • załącznik CEIDG-SC (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej),
  • załącznik CEIDG-PN (w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku).

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Dowód osobisty lub paszport.

TERMIN ZŁOŻENIA:

W terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

  • § Od ręki

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z portalu internetowego CEIDG.

OPŁATY:

Brak.

 

ODWOŁANIE:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

  • § Ustawa z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz.1829 z późn.zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Aktualizację danych we wpisie należy zgłosić w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany. Data zmiany nie może być datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku.


UWAGA! Wszelkie czynności związane ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.


Więcej informacji można uzyskać na portalu internetowym:www.firma.gov.pl


UWAGA! Wszelkie czynności związane ze wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

DO POBRANIA:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji