Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

NAZWA SPRAWY:
Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok. nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Joanna Marek, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek CEIDG-1 (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • Organ ewidencyjny dokonuje wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej niezwłocznie
 • W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
 • Urząd Miejski w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia informacji o wznowieniu działalności gospodarczej prześle dane z wniosku do:
  • naczelnika Urzędu Skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę
  • właściwego Urzędu Statystycznego
  • właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego

OPŁATY:
Brak opłat

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (ost.zm.: Dz. U. z 2009, Nr 18, poz. 97)
 • Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz.1095 z późn.zm.)

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji