Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

NAZWA SPRAWY:
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok. nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Joanna Marek, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (druki do pobrania poniżej lub w pokoju nr 6, parter).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  2. kserokopię dowodu opłaty za korzystanie z zezwolenia
  3. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS
  4. informację organizatora imprezy o zapotrzebowaniu na usługę oferowaną przez wnioskodawcę.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

OPŁATY:

  1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Opłata za wydanie zezwolenia:
  • Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (gotówkowo w kasie lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Oddział w Bełżycach 83 8733 0009 0015 0499 2000 0130

 

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:
Art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.165)


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji