Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa działalności gospodarczej Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa działalności gospodarczej

Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

NAZWA SPRAWY:
Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UM Bełżyce – parter, pok. nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Joanna Marek, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (druki do pobrania poniżej, lub w pokoju nr 6, parter)
  • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

OPŁATY:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17 zł, wnoszona gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie - Oddział w Bełżycach 49 8733 0009 0015 0499 2000 0160.

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

Dz.U.2017.2166 t.j. z dnia 2017.11.24 rozporządzenie  Ministra gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.
Dz.U.2020.2211 t.j. z dnia 2020.12.10 Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji