Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych

NAZWA SPRAWY:
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy – I piętro, pok. nr 03

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Matyga tel. 81 516-27-38

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzja dostarczona jest pocztą za potwierdzeniem odbioru. Zadeklarowany podatek należy wpłacić w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem, umowa kupna – sprzedaży, kopia dowodu rejestracyjnego. Deklarację wraz z załącznikiem należy złożyć w terminie do 15 lutego danego roku.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Bez zbędnej zwłoki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bełżyce.

UWAGI:
Podatnik zobowiązany jest informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu itp.

DO POBRANIA:

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Uchwała Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji