Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Ulga żołnierska
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Ulga żołnierska

NAZWA SPRAWY:
Ulga żołnierska

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego- I piętro, pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta, Małgorzata Obel, Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzja w sprawie przyznania ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udzielenie ulgi.
  2. Zaświadczenie z jednostki wojskowej stwierdzające, od kiedy i do kiedy jest pełniona zasadnicza służba wojskowa przez rolnika lub członka jego rodziny.
  3. W przypadku odbywania służby wojskowej przez członka rodziny /syna/ - dokument stwierdzający pracę w tym gospodarstwie np.: zaświadczenie KRUS.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Wydanie decyzji w ciągu 30 dni, a w sprawach wymagających przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące.

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. Urzędu.

DO POBRANIA:

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

INNE INFORMACJE:
Ulga żołnierska: Podatnikom podatku rolnego przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych przysługuje ulga:

  1. Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowali w tych gospodarstwach, zamieszkiwali i nie osiągali przychodów z innych źródeł.
  2. Osobom, które zastępczo spełniają obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej.

Ulga przysługuje na wniosek podatnika.


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji