Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Zaświadczenie o stanie majątkowym
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Zaświadczenie o stanie majątkowym

NAZWA SPRAWY:
Zaświadczenie o stanie majątkowym.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego – I piętro, pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta, Małgorzata Obel, Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (ORD-M).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

OPŁATY:
opłata skarbowa – w kasie Urzędu Miejskiego – 17 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej – sprawy alimentacyjne, do ZUS-u, KRUS-u, OPS, świadczeń socjalnych, szkół i na uczelnię.

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje

DO POBRANIA:

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji