Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i osób prawnych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i osób prawnych

NAZWA SPRAWY:
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego osób fizycznych i osób prawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego - I piętro, pok. nr 03, 13

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta, Małgorzata Obel, Iwona Bednarczyk tel. 81 516-27-64

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoby fizyczne – decyzja dostarczana jest pocztą za potwierdzeniem odbioru, a osoby prawne zobowiązane są wpłacać podatek na podstawie wypełnionej deklaracji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby fizyczne składają informację w sprawie podatku rolnego na określonym formularzu, natomiast osoby prawne składają deklarację na podatek rolny do 15 stycznia danego roku lub 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje dotyczące wymiaru podatku rolnego na dany rok dostarczane w terminie do 28 lutego danego roku, zaś wszelkie zmiany w ciągu roku są załatwiane niezwłocznie.

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
W przypadku osób prawnych odwołanie nie przysługuje, natomiast osobom fizycznym przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

UWAGI:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

DO POBRANIA:

Podatek rolny od 01.07.2019 r.

Podatek rolny do 30.06.2019 r.

Deklaracje i informacje podatkowe z lat wcześniejszych:

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006 r. z późn. zm.)

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji