Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Informacja dotycząca potwierdzania przez burmistrza gminy Bełżyce umów dzierżawy zawieranych przez rolników
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Informacja dotycząca potwierdzania przez burmistrza gminy Bełżyce umów dzierżawy zawieranych przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Znowelizowany art. 28 ust.4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta,Burmistrza ( Prezydenta Miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.
 
Informujemy, że potwierdzenie zawarcia umowy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego ( wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy  oraz na stronie Gminy Bełżyce) , do którego załączyć należy umowę dzierżawy.
Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

Dokumenty do pobrania:

Ikona docInformacja dotycząca potwierdzania przez burmistrza gminy Bełżyce umów dzierżawy zawieranych przez rolników, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.00 KB]

UWAGA
Na podstawie ww. przepisów wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach.
Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów , burmistrzów (prezydentów miast) stosownie do ich właściwości.

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji